Jubileusz 25-lecia ordynacji

13 grudnia 1987 r. w kościele ewangelickim im. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach odbyła się ordynacja sześciu magistrów teologii, absolwentów Chrześcijańskiej Akadami Teologicznej w Warszawie: Andrzeja Dyczka Marka Loskota Piotra Sitka Waldemara Szajthauera Władysława Wantuloka Piotra Wowry Ordynacji dokonał ówczesny Zwierzchnik Kościoła Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Janusz Narzyński. Z dniem ordynacji poszczególni duchowni skierowani zostali do służby w każdej z Diecezji naszego Kościoła: ks. Andrzej Dyczek – Wrocławska ks. Marek Loskot – Pomorsko…

Więcej...

Pamiątka Umarłych

Pamiątka Umarłych – to święto Kościół Ewangelicko – Augsburski włączył do kalendarza liturgicznego po II wojnie światowej. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z 1955 r. zawiera porządek nabożeństwa na Pamiątkę Umarłych. Tematowi przemijania, śmierci, eschatologii poświęcona jest przede wszystkim Niedziela Wieczności. 1 listopada, który jest dniem wolnym od pracy, dziękujemy Bogu za ten dzień błogosławionego wspominania tych, którzy od nas odeszli a zarazem prosimy Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych, o pewność…

Więcej...

Ewangelizacja Reformacyjna

Dwa dni poprzedzające Pamiątkę Reformacji odbywała się w wiślańskiej parafii ewangelizacja reformacyjna. Reformacyjna myśl ks. dr. Marcina Lutra, sięgając 500 rocznicy Reformacji, kierowała nasze serca i myśli w stronę Jezusa Chrystusa, przez którego Bóg stawia nas na drodze prowadzącej do zbawienia. Zwiastującym Słowo Ewangelii był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

Więcej...