„Konfirmacja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej…”
Ks. dr Marcin Luter tak wypowiada się na temat konfirmacji:  Chrześcijańska konfirmacyja ustanowioną została przez Kościół z powodu katechizmu i modlitwy, aby młodzież w nauce chrześcijańskiej ćwiczoną i z katechizmu (przy egzaminie) przesłuchaną była, i należycie przygotowana do Świętego Sakramentu z dobrym zrozumieniem, bez niebezpieczeństwa i zgorszenia przystępować mogła. Po poznaniu nauki katechizmu polecamy dzieci mające być konfirmowane modlitwie całego zboru, i kładąc na nie ręce, prosimy Boga o błogosławieństwo, aby w poznanej prawdzie umocnieni. Chrztem swym pocieszać się mogli w walce przeciwko szatanowi, światu i własnemu ciału, i aby wiedzieli, że żyć powinni w prawdziwej wierze, w świętości i sprawiedliwości, która się Bogu podoba. Tak  apiestwem Jakób błogosławił (1 Moj. 48) słowem i nałożeniem rąk dzieci syna swego Józefa. Przy  apiestwem  główny nacisk na błogosławieństwo kłaść wypada. Tak też święci Apostołowie wysłali do Samaryi Piotra i Jana, aby przez modlitwę i położenie rąk na młodych chrześcijan wzywali Boga, aby ich oświecił, wzmocnił i napełnił Duchem swoim, do wytrwania w poznanej prawdzie, w walce przeciwko dyjabłu, światu i ciału własnemu, które grzechem zostało zepsute i skażone. Zwyczaju tego trzymali się ojcowie nasi przed  apiestwem, i nim do Świętego Sakramentu młodzież przypuszczano, nauczano ją pilnie katechizmu i zasad chrześcijańskich, tak że w mysi rozkazu Apostoła Pawła (1 Kor. 11) siebie samą doświadczać mogła, i dopiero wówczas przedstawiali ją całemu zborowi, wzywając Boga, aby przez Ducha Swego zachował ją w prawdziwem poznaniu Jezusa Chrystusa.
Modlitwa do Ducha Świętego, którą była pień: „Veni Creator Spiritus” poprzedziła akt Konfirmacji 19 młodych osób w naszej Parafii. Historycznie to najmniej liczna grupa młodzieży, która była konfirmowana w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Uroczystość, która odbyła się 13 maja 2012 r., prowadzili duszpasterze naszej parafii: ks. Krzysztof Śledziński oraz ks. Waldemar Szajthauer, który wygłosił okolicznościowe kazanie w oparciu o słowa ap. Piotra: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 16). Nawiązując do postępującego liberalizmu i poglądu , że nie należy w swoim życiu popadać w skrajność i przesadzać z Panem Bogiem, Ksiądz Proboszcz powiedział: „Moi Drodzy! Niech Wam nikt nie wmawia, że żyć z Jezusem, na co dzień, słuchać Bożego Słowa, czytać je, modlić się, uczęszczać na nabożeństwa, przystępować do Komunii Świętej, być autentycznie wierzącym to religijny fanatyzm lub popadanie w jakąś skrajność. (…) Z Panem Bogiem przesadzić nie można! Dlatego powiedzcie dzisiaj: Ja Boga biorę na opiekę we wszystkim! Ja oddaje mu swoje życie w całości, bez reszty. Obieram Go na swego obrońcę i opiekuna. Nie może nikogo dziwić, gdy odpowiadając na wezwania Apostoła Piotra, powiecie: „Ja chcę być świętym”. Należałoby się dziwić gdybyście tak nie powiedzieli. (…) Świętość polega na tym, aby stale wracać. Wracać do Boga, do miłości, świętości, do życia z Jezusem. Być świętym to po prostu żyć z Jezusem”.
Przedstawiciele Rady Parafialnej: Emilia Wisełka oraz Leszek Podżorski wręczyli Konfirmantom modlitewniki. Sięgając do podanej na wstępie definicji konfirmacji, która jest „aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej…” życzymy naszym Konfirmantom, aby w codziennym swoim „świętym” życiu zdawali egzamin z tej chrześcijańskiej dojrzałości odpowiadając na apostolskie wezwanie: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.