W dniach 19 i 20 maja 2012 roku, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle przeżywaliśmy jubileusze złotej i diamentowej konfirmacji. Była to wyjątkowa okazja na wspólne spotkanie tych, którzy w wiślańskim kościele ap. Piotra i Pawła ślubowali wierność Bogu i Kościołowi w 1962 i 1952 roku.
W sobotę 19 maja uczestnicy jubileuszu spotkali się wspólnie z księżmi parafii wiślańskich w Domu Zborowym. Spotkanie rozpoczęła pani diakon Helena Gajdacz – diamentowa konfirmantka, która powitała wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali: ks. Krzysztof Śledziński i ks. Zdzisław Sztwiertnia, który przywołał hasła dnia i poprowadził zebranych w modlitwie. Po wspólnym posiłku zebrani udali się do kościoła ap. Piotra i Pawła, aby tam, jak przed laty uwiecznić wydarzenie wspólnego spotkania. Po powrocie do Sali Domu Zborowego, przy kawie (herbacie), ciastach i owocach, każdy z przybyłych konfirmantów miał czas, aby się przedstawić i coś powiedzieć o sobie. Spotkanie w Domu Zborowym było też doskonałą okazją do rozmów i wspomnień.
W niedzielę Exaudi, 20 maja, diamentowi i złoci konfirmanci uczestniczyli w nabożeństwie głównym o godz. 11:00, wypełniając jak przed laty przednie ławki wiślańskiego kościoła. W pierwszej części nabożeństwa wystąpiły połączone chóry parafii wiślańskich, które swoje pieśni dedykowały tym, którzy przed laty ślubowali w kościele wierność Bogu i kościołowi. Po kazaniu, diamentowi i złoci konfirmanci podeszli, jak przed laty pod ołtarz, aby przyjąć Boże błogosławieństwo. Każdy z nich otrzymał także pamiątkowy dyplom udziału w jubileuszu konfirmacji. W czasie nabożeństwa diamentowi i złoci konfirmanci przystąpili również licznie do Sakramentu Ołtarza.
Uroczystość diamentowej i złotej konfirmacji, którą przeżywaliśmy była wspaniałym świadectwem wiary (szczególnie dla tych, którzy tydzień wcześniej ślubowali wierność Bogu i kościołowi), że słowa konfirmacyjnego ślubowania wypowiedziane przed laty są nieustannie dotrzymywane.
Inicjatorkami złotej i diamentowej konfirmacji była pani Emilia Wisełka i pani diakon Helena Gajdacz.