Jubileusz 25-lecia ordynacji

13 grudnia 1987 r. w kościele ewangelickim im. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach odbyła się ordynacja sześciu magistrów teologii, absolwentów Chrześcijańskiej Akadami Teologicznej w Warszawie: Andrzeja Dyczka Marka Loskota Piotra Sitka Waldemara Szajthauera Władysława Wantuloka Piotra Wowry Ordynacji dokonał ówczesny Zwierzchnik Kościoła Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Janusz Narzyński. Z dniem ordynacji poszczególni duchowni skierowani zostali do służby w każdej z Diecezji naszego Kościoła: ks. Andrzej Dyczek – Wrocławska ks. Marek Loskot – Pomorsko…

Więcej...