Promocja książki Jana Klibera

Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim związane są z trzema bardzo ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich bez wątpienia było wystąpienie augustiańskiego mnicha ks. Marcina Lutra, który w Wittenberdze przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez, w których sprzeciwiał się sprzedaży listów odpustowych. Poglądy reformacyjne na Śląsku Cieszyńskim szybko znalazły swoich zwolenników, także wśród władców Ziemi Cieszyńskiej. Kolejne istotne dla rozwoju Kościoła luterańskiego wydarzenia to wydane po okresie kontrreformacji dwa dokumenty: wydany…

Więcej...

Dziękczynienie za owoce pracy

Zgodnie z liturgicznym kalendarzem w pierwszą niedzielę po dniu archanioła Michała i wszystkich aniołów (29 wrzesień) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim obchodzono Dziękczynne Święto Żniw. W tym roku Dziękczynne Święto Żniw obchodzone było w 19. Niedzielę po Trójcy Świętej, tj. 06 października 2013 roku. Obchody tego Święta nawiązujące do żydowskiej tradycji Zielonych Świąt, Święta Szawuot, kiedy to w pięknie przystrojonych synagogach dziękowano Bogu za plony.

Więcej...

Konkurs Poezji Metafizycznej

„Poezja metafizyczna jest jak słońce. Ona wspomaga wydobywanie się z nas wszystkiego, co dobre, oddziałując nie tylko na poznawanie dobra intelektu, ale jednocześnie otwiera serca tak, by dobro stale się sączyło jak woda ze źródła”. Te słowa wypowiedział bp Paweł Anweiler otwierając XI edycję Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Metafizyczne, którego eliminacje odbyły się w Wiśle.

Więcej...

155 lat kościoła w Katowicach

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach obchodziła jubileusz 155 – lecia wybudowania i poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Na zaproszenie Biskupa Tadeusza Szurmana w uroczystym nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Parafii w Wiśle: Chór parafialny pod dyr. Elżbiety Szajtauer, Kurator Parafii Leszek Podżorski z Małżonką oraz ks. prob. Waldemar Szajthauer z Małżonką, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Ksiądz Proboszcz, w zwiastowanym słowie opartym o tekst z 2 Mż 20, 1 – 17, zachęcił…

Więcej...