Pozdrowienia z Kairu

Ania Pinkas to nasza parfainak, którą Bóg powołał do służby misyjnej. Bóg przez wiele lat przygotowywał ją do wyjazdu na misją, niejednikrotnie poprzez trudne doświadczenia. Ale za każdym razem, Bóg pokazywał Ani, że jej życie jest w Jego ręku i będzie je kształtował według swojej woli. I za każdym razem, będąc posłuszną Bożej woli, mogła być świadkiem wielu cudów, Bożej dobroci i Bożej łaski w swoim życiu. Bóg powołuje i…

Więcej...