Mk 9,17-27 ks. Łukasz Ostruszka
 
      2017-10-08 - 17. niedziela po Trójcy Świętej - ParafiaWisla