Znakomite chóry z Węgier, Czech i Polski wystąpiły w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle.

Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” odbył się już po raz trzynasty. Historia imprezy jest jednak dłuższa - sięga roku 1996. Wtedy właśnie „Gaude Cantem” został zorganizowany po raz pierwszy w Oświęcimiu, jako najważniejszy w roku przegląd zespołów śpiewaczych skupionych w Bielskim Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Ta właśnie organizacja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej to główni organizatorzy Festiwalu.

Świadectwem pamięci o tamtych pierwszych latach, a nade wszystko wyrazem szacunku dla Kazimierza Fobera, nieżyjącego już współtwórcy przeglądu, jest nadanie imprezie jego imienia.. Od 2005 r. festiwal odbywa się w Bielsku. W imprezie wzięło udział  238 chórów z Czech, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch, Rosji, Estonii, Cypru i Polski. W programie Festiwalu znajdują się: warsztaty chóralne, seminarium dla dyrygentów chórów, konkurs chóralny, Przegląd Chórów Seniora oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

W tym roku jeden z koncertów festiwalowych odbył się w ewangelickim kościele ap. Piotra i Pawła
w Wiśle. Wystąpiły trzy wspaniałe zespoły:

- Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach podbdyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody

- Cantemus Gyermekkar z Nyiregyháza (Węgry) pod dyrekcją Dénesa Szabó

Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z Trzyńca (Republika Czeska) pod dyrekcją Cezarego Drzewieckiego

Patronat nad festiwalem objęli:

  • ks. bp Adrian Korczago – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  • ks. bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki
  • Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski

Koncert w wiślańskim kościele prowadził ks. Waldemar Szajthauer zaś słowa pozdrowienia i podziękowania za muzyczną ucztę pełną nowatorskich ujęć i aranżacji przekazał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A w RP ks. dr Adrian Korczago.

Fot. Nina Szajthauer