1 Kol 2,1-10 ks. Łukasz Ostruszka
 
      2018-01-14 - 2. Niedziela po Epifanii