Dzieci uczyły się zostawiać w życiu dobre ślady. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zorganizowała w dniach 5-7 lutego 2018 r. zimową edycję Dni Dobrej Nowiny. W zajęciach uczestniczyło 55 osób. 

Tym razem temat przewodni Dni Dobrej Nowiny brzmiał dość tajemniczo: „Ślady, ślady, ślady…”. Organizatorzy odwołali się do tematu przewodniego całego roku 2018, który w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nazwany został Rokiem Świadectwa. 

Dzieci uczyły się, jakie ślady powinni zostawiać za sobą chrześcijanie i czym jest ewangelickie świadectwo. Podczas zajęć był czas przeznaczony na modlitwę i śpiew, a także krótkie rozmyślania przygotowane w oparciu o werset dnia i prace plastyczne. W trzecim dniu dzieci udały się do kina w Bielsku-Białej. 

Główną częścą była opowieść o bohaterkach, które nauczyły nas zostawiać dobre ślady - Matce Ewie i Fanny j. Crosby. Pierwsza zrezygnowała z wygodnego życia córki potentata przemysłowego, żeby pomagać sierotom i chorym ludziom, natomiast druga mimo niepełnosprawności napisała wiele pieśni, w tym słynną „Ujmij mą dłoń”. 

W organizację tegorocznej zimowej edycji DDN włączyła się jak zwykle Młodzieżówka. Szczególne podziękowania skierować należy do następujących osób: Marta Szarzec, Magda Pilch, Oliwia Paluch, Małgosia Sikora, Marek Bujok, Mateusz Polok i Sebastian Malecki.