Sprawozdania, podsumowania i plany na przyszłość. 

W niedzielę 11 lutego 2018 roku po nabożeństwie rannym odbyło się w sali Domu Zborowego im. ks. bp Andrzeja Wantuły sprawozdawczo-budżetowe Zgromadzenie Parafialne, którego obradom przewodniczył ks. prob. Waldemar Szajthauer.

Coroczne sprawozdawczo-budżetowe Zgromadzenie Parafialne jest okazją do podsumowania minionego roku i dzielenia się planami na przyszłość. Ks. prob. Waldemar Szajthauer powitał zgromadzonych Słowem Bożym i modlitwą. 

Po powołaniu prezydium, sekretarza i komisji skrutacyjnej przystąpiono do przedstawiania sprawozdań. Jako pierwszy swoje sprawozdanie odczytał proboszcz parafii, który przypomniał, że miniony rok był niezwykły ze względu na jubileusz 500 lat Reformacji i organizowane m.in. w Wiśle Ewangelickie Dni Kościoła.

Sprawozdanie z prac Rady Parafialnej przedstawił jej sekretarz dr Paweł Molin. Wanda Kuczera, członek Rady Parafialnej odczytała w zastępstwie skarbnika sprawozdania finansowe parafii i działalności gospodarczej. Magdalena Brodacka przeczytała protokół Komisji Rewizyjnej i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Parafialnej. 

Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Zgromadzenie Parafialne. Rada otrzymała absolutorium. Zebrani poparli również preliminarz budżetowy na 2018 r.

Kurator Leszek Podżorski w swoim wystąpieniu zrelacjonował przebieg ostatnich spotkań kuratorów i proboszczów, które organizowane są regularnie przez Biskupa Diecezji Cieszyńskiej. Kurator omówił również bieżącą działalność wiślańskiej parafii i całej diecezji.