Kolejna inwestycja na cmentarzu ewangelickim "Na Groniczku". 

Na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku” w Wiśle zamontowana została nowa, dwuczęściowa gablota informacyjna, w której umieszczony został m.in. regulamin cmentarza. Gablotę wykonała i dostarczyła firma Opus Plus z Poznania.

To kolejna inwestycja na cmentarzu należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Wcześniej wyremontowano budynek gospodarczy  (razem z toaletami) i odnowiono elewację kaplicy. Parafia planuje rozpocząć kolejne prace jeszcze w tym roku.

Cmentarz ewangelicki "Na Groniczku" został założony w roku 1819, zaś kaplicę cmentarną zbudowano w 1948 roku.