Iz 43,1-7 ks. Łukasz Ostruszka
 
      2018-07-08 - 6. Niedziela po Trójcy Świętej