Ga 2,16-21 ks. Łukasz Ostruszka
 
      2018-08-12 - 11. Niedziela po Trójcy Świętej