Kolejna edycja DDN już za nami. Podróżowaliśmy z Mojżeszem. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zorganizowała w dniach 6-10 sierpnia 2018 r. kolejną letnią edycję Dni Dobrej Nowiny. Temat przewodni brzmiał: ,,Wolność i inne rzeczy…”. Podczas pierwszych czterech dni dzieci i młodzież rozmawiały o życiu Mojżesza, wyprowadzeniu ludu izraelskiego z Egiptu, przykazaniach oraz o ziemi obiecanej.

Nie obyło się również bez prac plastycznych. W pierwszym dniu była to kolorowanka z płonącym krzewem, przez który Bóg przemówił do Mojżesza. W drugim wyklejanka z przykazaniami. W kolejnych dwóch dniach były to prace grupowe: gra oraz graficzne przedstawienie ziemi obiecanej.

W piątek dzieci razem z opiekunami wyruszyły na wycieczkę do kina w Bielsku-Białej. 

Każdy dzień rozpoczynano od piosenek i zabaw, za które odpowiedzialna była grupa młodzieży: Marta Szarzec, Małgosia Sikora, Magda Pilch, Michalina Michalik, Oliwia Paluch, Malina Cordova, Larysa Hołomek, Ania Wisełka, Paulina Wisełka, Wiktor Paluch, Michał Zawada i Mateusz Polok. Tematy i modlitwy prowadził ks. Łukasz Ostruszka z żoną Anetą. 

Tekst: Mateusz Polok

Foto: Archiwum Parafialne