W tym roku po raz trzeci odbyło się ogólnowiślańskie nabożeństwo.

W czwartek 31. października 2019 r. w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle obyło się kolejne ogólnowiślańskie nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji. Pewną tradycją stało się, że kazania podczas nabożeństw upamiętniających przybicie 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze przez ks. Marcina Lutra wygłaszane są w formie dialogowej i nie inaczej było podczas trzeciego wspólnego spowiednio-komunijnego nabożeństwa.

Tegoroczne kazanie przybrało formę pewnego rodzaju wywiadu w którym ks. radca Waldemar Szajthauer odpowiadał na stawiane mu pytania dotyczące Reformacji oraz treści które głosiła. W udzielanych odpowiedziach ks. radca Waldemar Szajthauer starał się wczuć w osobę Ojca Reformacji.

W tym roku teksty biblijne oraz modlitwy odczytywane były przez reprezentantów wszystkich wiślańskich parafii. Wystąpił także Zespół Młodzieżowy oraz Chór Parafialny z Wisły.

 

zdjęcia: Szymon Brodacki