foto-relacja

W ostatnią niedzielę czerwca (28.06.) odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 182. pamiątki wybudowania i poświęcenia kościoła ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Dariusz Dawid - proboszcz parafii w Zabrzu. Podczas nabożeństwa wyręczono nagrody konkursu wiedzy biblijnej "Sola Scriptura".

 

zdjęcia: archiwum parafialne