Skarbonka Diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim akcja odbywa się od 1996 r. Od 2006 r. ma charakter ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Skarbonka Diakonijna rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących.

Skarbonce Diakonijnej towarzyszy hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

Międzypokoleniowe kontakty pomagają w interpretowaniu świata, rozwijaniu życiowych umiejętności i zrozumieniu samego siebie. Czynią nas bardziej otwartymi na innych, uczą szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniają więzi. Dlatego też zaproszenie do akcji kierujemy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Włączając się w nią otwieramy się na siebie nawzajem, poświęcamy swój czas, rozmawiamy o wzajemnych potrzebach. Spotykamy się z drugim człowiekiem, wymieniamy życiowe doświadczenia, stwarzamy przestrzeń do współdziałania.

Zebrane środki w ramach akcji zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.