12 września 2021 r.

W niedzielę 12 września 2021 r. odbyła się uroczystość Konfirmacji. 22 Konfirmantów wyznawało swoją wiarę oraz złożyło ślubowanie wierności Bogu i swemu Kościołowi. Życzenia w imieniu Rady Parafialnej jak i całego Zboru złożył Paweł Molin. Kazanie w oparciu o słowa Ewangelii Łukasza 17, 5-6 wygłosił ks. Waldemar Szajthauer zachęcając Konfirmantów do stałej modlitwy o wiarę słowami apostołów, którzy prosili Jezusa: "Dodaj nam wiary". Za kontuarem organ zasiadła nasza organistka Dorota Gaś, pieśnią wzbogacił uroczystość chór parafialny a publikowane zdjęcia wykonał Szymon Brodacki. Konfirmantom życzymy Bożego prowadzenia, Jego błogosławieństwa oraz wytrwania w wierze i konfirmacyjnym ślubowaniu!