25 czerwca 2022 r.

 26

W sobotę 25 czerwca br. w sali Domu Zborowego odbyła się promocja kolejnego XIV tomu "Rocznika Wiślańskiego". Spotkanie prowadził ks. prob. Waldemar Szajthauer. Okolicznościowy referat wygłosiła Danuta Szczypka nt. "Związek Górali Śląskich. Treść XIV tomu "Rocznika Wiślańskiego" omówiła dr Renata Czyż. Rocznik jest do nabycia w księgarni ap. Piotra w Wiśle.