SKŁAD RADY PARAFIALNEJ

KADENCJI 2012 - 2017

ks. prob. Waldemar Szajthauer - Prezes Rady Parafialnej

Leszek Podżorski - Kurator Parafii

Artur Adamik - Sekretarz Rady Parafialnej

Andrzej Cieślar - Skarbnik Rady Parafialnej

Jan Cieślar

Paweł Molin

Janusz Pezda

Piotr Pinkas

Urszula Pinkas

Adam Podżorski

Andrzej Sikora

Józef Szarzec

Paweł Szarzec

Adam Śliż

Emilia Wisełka

ks. Łukasz Ostruszka