SKŁAD RADY PARAFIALNEJ

KADENCJI 2017 - 2022

ks. prob. Waldemar Szajthauer - Prezes Rady Parafialnej

Leszek Podżorski - Kurator Parafii

Paweł Molin - Sekretarz Rady Parafialnej

Andrzej Cieślar - Skarbnik Rady Parafialnej

Artur Adamik

Jan Cieślar

Wanda Kuczera

Piotr Pinkas

Urszula Pinkas

Adam Podżorski

Andrzej Szalbót

Józef Szarzec

Paweł Szarzec

Adam Śliż

Rafał Wiencek

ks. Oskar Wild