Spotkania i grupy

 

Godziny Biblijne     

Godziny Biblijne odbywają się regularnie w czwartki o godz. 17:00 w sali w Domu Zborowym. Spotkania prowadzone są przez braci ewangelistów, a w każdy pierwszy czwartek miesiąca rozważanie Słowa Bożego prowadzą księża z naszej Parafii.

 

Koło Pań     

Spotkania Koła Pań odbywają się raz w miesiącu. Panie prowadzą służbę odwiedzinową i przygotowują posiłki na różnego rodzaju uroczystości parafialne.

 

Młodzieżówka     

Spotkania Młodzieży odbywają się w naszej Parafii w piątki od godziny 18:00 w sali nad garażami. 

 

Chór Dziecięcy VIVIT

Posiada już kilkunastoletnie tradycje. Służba chórku wypełnia słowa Jezusa mówiącego:  „Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę” (Mt 21, 16).

W roku 2007 chórek nagrał płytę CD zatytułowaną „Jestem szczęśliwy!!!”. Zespół występował m.in. w Gołkowicach, Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku, a także bierze udział w corocznych koncertach kolęd w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie organizowanych przez Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie.

Prowadzącymi chórek byli: ks. Daniel Ferek, Małgorzata Bujok, Elżbieta Szajtauer, z którą chórek nagrał wspomniana płytę oraz Anna Pinkas.

Obecnie dyrygentem chóru jest Pani Urszula Cypcer, która zaprasza wszystkie dzieci chcące śpiewać na próby w każdą sobotę o godz. 9:00 w Domu Zborowym.

 

Chór Parafialny

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Centrum swoją działalność rozpoczął 8 grudnia 1928 roku. Powstał z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wiśle a szczególne zasługi w jego tworzeniu miał nauczyciel Karol Sikora. Dyrygentami byli: Karol Sikora, Ernest Glajcar, Adam Zyder, Jerzy Drozd, Jan Sztwiertnia.

Od roku 1939 do roku 1945 działalność chóru była zawieszona. Po wojnie od roku 1945 chór wznowił swą działalność a kolejnymi dyrygentami byli: Jerzy Hadyna, Jan Wisełka, Adam Niedoba, Anna Cieślar, Maria Sikora, Jan Gawlas, Jerzy Szalbót, Jan Chmiel, Andrzej Pilch, Barbara Cienciała, Maria Śliż. W tym czasie funkcję opiekunów chóru pełnili: ks. biskup Andrzej Wantuła, ks.Władysław Pawlas, ks. Robert Fiszkal, Paweł Pilch, ks.Tadeusz Byrt i ks.Karol Samiec. Pieśni chóru nagrane zostały na płyty: ”Ojcowski dom” – pod kierunkiem Jerzego Drozda oraz „Opłatek dla mamy” - pod kierunkiem Barbary Cienciała. Zostały nagrane również kasety: wideo dla Polonii: „Pieśni kościelne” – przygotowane przez Barbarę Cienciałę, „Wierzyć mnie Panie ucz” pod kierunkiem Marii Śliż.

Chór wiele razy koncertował nie tylko w kraju ale i za granicą. Repertuar chóru jest związany tematycznie z rokiem kościelnym. Śpiewamy pieśni takich kompozytorów jak: Jan Gawlas, Jan Sztwiertnia, Karol Hławiczka, Stanisław Hadyna, Stanisław Moniuszko, Piotr Czajkowski, Jan Sebastian Bach, Ludwik von Beethoven, Johann Brahms, Paweł Kaleta, Józef Podola, Józef Świder. W chórowej bibliotece znajduje się około 700 utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Wiele z nich chór już zaśpiewał, ale wiele jeszcze jest niewykorzystanych.

Dokładnie dzieje chóru, wydarzenia z jego życia opisane są w kronikach chórowych. Historia chóru tworzona jest nadal przez kolejne pokolenia. Chór swoim śpiewem uświetnia nabożeństwa oraz ważne uroczystości kościelne. Pieśń i muzyka od zarania wiążą się z wiarą w Boga.

Obecnie opiekunem chóru jest ks. Waldemar Szajthauer, natomiast funkcję dyrygenta pełni dyr. Elżbieta Szajtauer.

Próby odbywają w każdy wtorek w godzinach 19.00 – 21.00 w Domu Zborowym.