Podstawowe CMYK

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle prowadzi działalność wydawniczą poprzez założone w 2003 r. Wydawnictwo Luteranin. Wydaje ono książki, które opowiadają historię wiślańskich ewangelików i przybliżają czytelnikom naukę Kościoła.

Głównym polem działania wydawnictwa jest przygotowywanie kolejnych numerów kwartalnika „Luteranin” i „Rocznika Wiślańskiego”. Oba pisma nabyć można w kancelarii i księgarni parafialnej.

„Luteranin” jest kwartalnikiem parafii ewangelickich w Wiśle (Centrum, Czarne, Głębce, Jawornik i Malinka) oraz Istebnej. W skład redakcji wchodzą: ks. Waldemar Szajthauer, ks. Tadeusz Byrt, ks. Zdzisław Sztwiertnia, ks. Leszek Czyż, ks. Dariusz Madzia, ks. Marek Michalik, ks. Oskar Wild, Lidia Czyż, Maria Szlaur-Bujok i Danuta Szczypka. Pismo podejmuje zarówno tematykę lokalną, jak i ogólnokościelną.

„LUTERANIN” JEST JUŻ NA FACEBOOKU! 

 Lubisz to? Nasz kwartalnik ma już swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook. Znajdź „Luteranina”, kliknij „lubię to” i zyskaj dostęp do ciekawych informacji.

 

KSIĄŻKI WYDANE PRZEZ WYDAWNICTWO LUTERANIN:

Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, praca zbiorowa pod redakcją Renaty Czyż i Danuty Szczypki, Wisła 2009, ss. 58.

Spis treści

Zbigniew Pasek, Protestancka kultura słowa na Śląsku Cieszyńskim

Wacław Gojniczek, Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie w latach 1766-1871

Maria Szlaur-Bujok, Szkolnictwo wiślańskie w drugiej połowie XIX wieku

Danuta Szczypka, Jan Śniegoń (1819-1880) – działalność pedagogiczna i społeczna

Renata Czyż, Rękopisy i starodruki z wiślańskiej biblioteki Jana Śniegonia

Anna Czyż, Daria Rozner, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle

Źródła i literatura

Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura, redakcja Renata Czyż, Danuta Szczypka, Wisła 2010, ss. 140.

Spis treści

Janusz Spyra, Monarchia Habsburgów – przestrzeń życia ludzi i narodów

Danuta Szczypka, Emigracja wiślan i ich dzieje w Tisza Szent Miklós (Ostojićevo) do 1918 roku

Jan Kajfosz, Wiślanie w Ostojićevie jako klucz do zrozumienia procesów narodowych na Śląsku Cieszyńskim

Renata Czyż, Świadectwo wiary Pawła Cieślara (1845-1898), kuratora zboru w Tisza Szent Miklós (Ostojićevo)

Eugeniusz Kłosek, Małgorzata Michalska, Judyta Hlubek, Wokół tożsamości etnicznej potomków wiślan w Ostojićevie. Wstępne ustalenia i empiryczne plany

Dušan Drljača, Małżeństwa etnicznie/narodowo mieszane wiślan w Ostojićevie. Zarys problematyki

Kataryna Marcol, Losy wiślan z Ostojićeva w zwierciadle języka i kultury

Magdalena Szyndler, Elementy repertuaru pieśniowego Polaków w Ostojićevie w kontekście życia społecznego

Indeks osób

Notki biograficzne autorów

Maria Pilch (1912-1990). W setną rocznicę urodzin beskidzkiej pisarki, redakcja Renata Czyż, Wisła 2012, ss. 100.

Spis treści

Danuta Szczypka, „Panna Maryśka”. Rzecz o życiu i działalności społecznej Marii Pilch

Małgorzata Kierś, Wkład Marii Pilch w dokumentowanie kultury ludowej Wisły

Jan Kajfosz, Czy beletria może być tekstem etnograficznym? Nad opowiadaniami ze starej Wisły Marii Pilch

Łucja Dawid, Przechowane w pamięci. Szkic o twórczości prozatorskiej Marii Pilch

Renata Czyż, Marii Pilch kontakty literacko-naukowe i badania nad przeszłością Wisły

Bibliografia prac Marii Pilch – komunikat (Renata Czyż)

Wiersze Jana Sztaudyngera do Marii Pilch

Noty o autorach

Indeks nazwisk

Ilustracje

Biskup Juliusz Bursche (1862-1942), praca zbiorowa pod redakcją Renaty Czyż i Danuty Szczypki, Wisła 2012, ss. 83.

Spis treści

Tadeusz Stegner, Ks. biskup Juliusz Bursche jako kontynuator idei pastora Leopolda Otto

Jarosław Kłaczkow, Juliusz Bursche jako redaktor „Zwiastuna Ewangelicznego” 1898-1914

Józef Szymeczek, Biskup Juliusz Bursche a sprawa Śląska po I wojnie światowej

Jan Szarek, Proces pojednania polsko-niemieckiego a sprawa biskupa Juliusza Bursche

Danuta Szczypka, Ks. Juliusz Bursche i jego działalność na rzecz lokalnego środowiska Wisły w latach 1902-1939

Juliusz Gardawski, Biskup Juliusz Bursche w kręgu rodziny

Indeks osobowy

Bogumił Hoff (1829-1894) – „odkrywca” Wisły, redakcja Renata Czyż, Wisła 2014, ss. 136.

Spis treści

Renata Czyż, Zanim przybył Hoff… Wyprawy naukowo-badawcze i podróże patriotyczne do źródeł Wisły

Michael Morys-Twarowski, Bogumił Hoff na Śląsku Cieszyńskim

Daniel Kadłubiec, Bogumił Hoff a kultura duchowa wiślan

Łucja Dawid, Daleki, ale bliski. O cieszyńskiej twórczości literackiej Bogumiła Hoffa

Michał Kawulok, Twórczość plastyczna Bogumiła Hoffa

Danuta Szczypka, Bogumił Hoff w świadomości i pamięci mieszkańców Wisły

Aneks

Małgorzata Friedel, Zapomniany kaznodzieja – Ludwig Johannes Christian Hoff

Listy Bogumiła Hoffa

Kazanie ks. Franciszka Michejdy wygłoszone na pogrzebie Bogumiła Hoffa

Przemówienie ks. Roberta Fiszkala wygłoszone podczas odsłonięcia pomnika Bogumiła Hoffa

Bogumił Hoff (1829-1894). Bibliografia (oprac. Renata Czyż)

Spis ilustracji

Indeks

Danuta Szczypka, mjr Adolf Pilch (1914-2000) – cichociemny z Wisły, Wisła 2015, ss. 92.

Spis treści

Rodzina, nauka, praca

Ucieczka na Zachód

Pobyt w Wielkiej Brytanii

Loty do Polski. Pobyt w Warszawie

W Puszczy Nalibockiej

Z Puszczy Nalibockiej do Puszczy Kampinoskiej

Dziwni żołnierze w polskich mundurach... w Puszczy Kampinoskiej

Droga do domu i ucieczka na Zachód

Życie na emigracji

(…) też są ewangelicy, którzy coś dla tej Polski zrobili

Powroty do Polski

Ostatnie pożegnanie

Czas niepamięci i pamięci

Posłowie

Źródła i literatura

Spis ilustracji

Indeks osób

By pozostali w pamięci… W 75. rocznicę śmierci Michała Cieślara, ks. Władysława Pawlasa i Jana Sztwiertni, redakcja i opracowanie D. Szczypka, Wisła 2015, ss. 96.

Spis treści

  1. Wprowadzenie

Ks. Waldemar Szajthauer, Słowo od wydawcy

Danuta Szczypka, Wstęp

Małgorzata Smalcerz, Przedmowa do opowiadań ks. Andrzeja Wantuły

  1. Ks. Andrzej Wantuła, Z doliny cienia śmierci

Na dnie

Na skrzydłach rannej zorzy

Najpiękniejszy dzień życia

III. Maria Szlaur-Bujok, Praca, przyjaźń i śmierć. Szkice biograficzne

Jan Sztwiertnia – niepospolity wiejski nauczyciel i nieprowincjonalny kompozytor

Ks. Władysław Pawlas – portret polskiego duchownego

„Praca dla wiślańskiego ludu” – życie i działalność Michała Cieślara

Indeks