Jak opłacić składkę parafialną?

Technikalia związane ze składką parafialną.

Każdy członek Kościoła jest zobowiązany do opłacania składek parafialnych, które pozwalają Parafii funkcjonować. Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła.

 

W paragrafie siódmym czytamy:

Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

 

Składki opłacać można w kancelarii parafialnej lub dokonując wpłat na konto bankowe – w przypadku wyboru drugiej opcji w tytule przelewu należy podać dokładne dane opłacającego składkę (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Zobacz również: