Jak przystąpić do Stołu Pańskiego?

Sakrament Wieczerzy Pańskiej

Kościół Ewangelicko-Augsburski naucza, że do Spowiedzi i Komunii Świętej wierzący człowiek powinien przystępować jak najczęściej.

Sakrament jest darem Boga dla każdego człowieka. Zgodnie z tym, co głosi reformacyjna zasada Solum Verbum – Duch Święty przez Sakramenty utwierdza naszą wiarę. Aby ten dar przyjąć z godnością, konieczne jest rozumienie jego istoty i otwarte serce.

Nasz Kościół cieszy się wspólnotą Wieczerzy Pańskiej z wieloma innymi Kościołami i zaprasza wszystkich chrześcijan do tej wspólnoty. Jeśli wierzysz, że w Sakramencie przyjmujesz prawdziwe ciało i krew Jezusa, wydane dla naszego zbawienia na krzyżu, to zapraszamy do Stołu naszego Pana.

W wiślańskiej Parafii Spowiedź i Komunia Święta odbywają się w trakcie nabożeństwa. Zwyczajowo większość nabożeństw jest połączona ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Zobacz również: