Jak wziąć ślub kościelny?

Technikalia związane z zawarciem związku małżeńskiego w Kościele.

Narzeczeni przygotowujący się do ślubu przeżywają czas pełny napięć i emocji. Muszą pamiętać o załatwieniu wielu spraw. Najważniejsze jest, aby w tym czasie przygotowań nie zapomnieli o duchowym aspekcie ślubu, choć i w Parafii muszą spełnić pewne formalności.

 

Poniżej najważniejsze informacje podane w formie pytań i odpowiedzi.

 

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?

Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w kancelarii. Należy zrobić to osobiście. Narzeczeni ustalają wtedy wstępne szczegóły ślubu z księdzem.

 

Jakie dokumenty „państwowe” należy złożyć?

1. Ślub Kościelny (ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):

– odpis Aktu Ślubu z USC

2. Ślub Konkordatowy ( ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):

– dokumenty (trzy egzemplarze) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia. Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Dokumenty ważne są przez trzy miesiące, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na trzy miesiące przed ślubem. Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich trzech egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii, a następnie jeden egzemplarz jest przekazywany do właściwego USC. Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

 

Jakie dokumenty “kościelne” należy złożyć?

– Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

 

Czy potrzebne są dane świadków?

Oczywiście, że tak. Każdy z przyszłych małżonków musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania.

 

Czy świadek musi być ewangelikiem?

Nie musi być ewangelikiem. W Przypadku ślubu konkordatowego Parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

 

Co, jeśli narzeczeni nie należą do naszej Parafii?

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

 

Na czym polegają zapowiedzi ślubu?

Zapowiedzi w Parafii ogłaszane są w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej Parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

 

Jakie obowiązki mają małżonkowie po ślubie?

– Uczestnictwo w życiu Kościoła
– Modlitwa
– Chrześcijańskie wychowanie dzieci
– Opłacanie składek kościelnych i dbanie o rozwój swojej Parafii

Ksiądz ustala z narzeczonymi termin spotkania przygotowującego do ślubu, podczas którego przeprowadzana zostaje z przyszłymi małżonkami rozmowa duszpasterska na temat istoty małżeństwa, a także ustalone zostają szczegóły samej ceremonii.

Zobacz również: