Jak wstąpić do Kościoła Luterańskiego?

Jak zostać wiernym naszego Kościoła.

Jeżeli nie byłeś ochrzczony lub chrzest odbył się w Kościele nietrynitarnym (nie uznającym Trójcy Świętej)

Wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego osób nieochrzczonych odbywa się przez Chrzest Święty.

 

Jeżeli byłeś już ochrzczony w dowolnym trynitarnym Kościele chrześcijańskim (uznającym Trójcę Świętą)

Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następuje po odpowiednim, dłuższym przygotowaniu i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu.

 

Publiczny akt przystąpienia do wspólnoty wierzących odbywa się w czasie nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza.

 

W uzasadnionych przypadkach akt wstąpienia może nastąpić w odrębnej uroczystości. Wstępującemu towarzyszą świadkowie wyznania ewangelickiego (co najmniej dwóch). Osoby te po uroczystości wraz z wstępującym do Kościoła oraz księdzem prowadzącym uroczystość, podpisują protokół wstąpienia do Kościoła.

Zobacz również: