Jak zgłosić Chrzest?

Technikalia związane z Chrztem Świętym.

 

Chrzest jest wypełnieniem Jezusowego nakazu, o którym czytamy w Piśmie Świętym – Ewangelia Mateusza 28,18-20

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

Chrzest jest nie tylko wielkim wydarzeniem dla chrzczonej osoby, ale jest również wspaniałym świętem całego zboru.

Chrzest w wiślańskiej Parafii odbywa się podczas nabożeństw, po przeczytaniu tekstów biblijnych, a przed wyznaniem wiary lub bezpośrednio po nabożeństwie głównym. W tym drugim przypadku rodzina powinna uczestniczyć także w nabożeństwie.

 

Przed Chrztem rodziców prosimy o dostarczenie do kancelarii aktu urodzenia dziecka wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i spisanie wszystkich informacji potrzebnych potrzebnych w księgach parafialnych, w tym danych rodziców i rodziców chrzestnych. Jeśli rodzice chrzestni są spoza Parafii w Wiśle, to konieczne jest dostarczenie z ich rodzinnej Parafii zaświadczenia o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być ewangelikiem.

Rodzice i rodzice chrzestni umawiają się następnie z księdzem na tzw. spotkanie przedchrzestne, w czasie którego przypominają sobie naukę Kościoła na temat Chrztu Świętego, poznają swoje obowiązki rodzicielskie i mają uświadomić sobie odpowiedzialność przed Bogiem.

Kościół Ewangelicko-Augsburski nie pobiera żadnych opłat za udzielanie Sakramentów, które są darem łaski Boga. Rodzina dziecka może złożyć dobrowolną ofiarę na cele Parafii.

Zobacz również: